Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Serwisu internetowego działającego pod adresem http://starylis.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca Reach sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym 05-540 przy ulicy Białej Brzozy 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594586, NIP: 1231309063, REGON: 363439878.

3. Serwis przestrzega zasad ochrony Klientów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Korzystający z usług Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Operator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dostęp do danych osobowych Odwiedzających posiada Administrator (kontakt@starylis.pl) na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Odwiedzających Serwis i mają na celu umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności oraz do celów statystycznych.

§3 Polityka „Cookies”

1. Operator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Odwiedzającego. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Odwiedzającego za pomocą którego łączy się z Serwisem internetowym. Operator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia ich właściciela lub osobę prawnie umocowaną do ich usunięcia.

2. Pliki Cookies pozwalają Usługodawcy na dostosowanie i optymalizację Serwisu internetowego, tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla Odwiedzających. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Odwiedzającego po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do uprzednio przeglądanych treści.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Serwisu lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu końcowym.

4. Zablokowanie przez Odwiedzającego możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

§4 Prawa i obowiązki

1. Operator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Odwiedzających organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.Odwiedzający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania.