Jakie konsekwencje może ponieść właściciel nieszczepionego psa, który pogryzł inną osobą?

Wiele osób kocha psy. Ich karmienie, bawienie się i opieka nad nimi to coś, co chcą robić codziennie. Warto jednak mieć na uwadze, że psa trzeba także dobrze wychować i zadbać o jego zdrowie. Jeżeli w Twoim domu mieszka pies, pamiętaj o tym, że jesteś odpowiedzialny za jego zachowanie. Musisz zatem nauczyć go bezkonfliktowego zachowania nie tylko w swoim gospodarstwie domowym, ale także poza nim (przede wszystkim z miejscach publicznych).

Pamiętaj, że żadne zwierzę domowe nie może być zagrożeniem dla człowieka ani innych zwierząt. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet przyjaźnie nastawiony do człowieka i innych zwierząt pies, pod wpływem różnych emocji może okazać agresję. Jeżeli nieszczepiony piec ugryzł, jego właściciel poniesie konsekwencje tej sytuacji. Będzie musiał wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. 

Nieszczepiony piec ugryzł — jakie konsekwencje w myśl przepisów poniesie właściciel?

Twój nieszczepiony pies ugryzł kogoś? Musisz ponieść konsekwencje tej sytuacji. Zapoznaj się z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności z artykułem 431, który dokładnie definiuje obowiązki właściciela psa. Mówi on jasno, że osoba, która posiada zwierzę, wychowuje je i posługuje się nim, jest zobowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządziło, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy nie (uciekło lub zabłąkało się).

Oznacza to, że odpowiedzialność za to, że pies pogryzł drugą osobę albo inne zwierzę ponosi osoba, która go hoduje lub się nim posługuje. Nie oznacza to jednak, że wspomniana osoba musi być właścicielem zwierzęcia. Nie ma także znaczenia to, czy w chwili zdarzanie pies znajdował się pod nadzorem człowieka, czy zgubił się lub zabłąkał. W tym wypadku mamy do czynienia ze wzmożoną odpowiedzialnością, która dotyczy winy w nadzorze.

Jeżeli dojdzie do pogryzienia, właścicielowi psa mogą grozić poważne konsekwencje. Nie chodzi tutaj jedynie o grzywnę, którą będzie musiał zapłacić. Jeżeli pogryziona osoba doznała uszczerbku na zdrowiu, właściciel psa może być ścigany z urzędu.

(0)