Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym po 26 roku życia?

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne po 26 roku życia obejmuje osoby, które się nadal uczą. W przypadku gdy osoba skończyła już 26 lat, musi skontaktować się z uczelnią, by zgłosić chęć kontynuowania nauki. Zgodnie z polskimi przepisami ubezpieczenie wygasa po 4 miesiącach od dnia zakończenia edukacji. Z czym się wiążę ubezpieczenie zdrowotne po 26 roku życia? […]

(0)